De Erasmusbrug
Inspiratiebron voor kunstenaars

Sept. 4, 1996 – Nov. 17, 1996 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
6
This page is not available in English.
foto_99_1.jpg

Publicatie

De Brug, Poëzie en kunst, The Erasmus Bridge, Poetry and art