De Haagse School, een groots overzicht
360 schilderijen, aquarellen en tekeningen

Oct. 11, 1997 – Feb. 8, 1998 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
2
This page is not available in English.

Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Kunsthal

Behalve beroemde schilderijen uit het Haags Gemeentemuseum zoals 'Meisjeskopje' van Bernard Blommers, 'Breistertje op het balcon' van Jacob Maris en 'De regenboog' van Willem Roelofs, zijn in de Kunsthal tientallen topstukken uit particuliere collecties te zien, die zelden of nooit in het openbaar werden geëxposeerd. Van Anton Mauve wordt voor het eerst sinds 1938 het grote doek 'De Aardappelrooiers' getoond en van Jozef Israëls 'De zieke buurman', een schilderij dat lange tijd in Italiaans privébezit was.
Ook is voor het eerst een ruime selectie aquarellen van o.a. J.H. Weissenbruch, Johannes Bosboom en Bernard Blommers te zien, afkomstig uit een van de mooiste particuliere collecties Haagse School die ons land rijk is.
Van H.W. Mesdag, de spilfiguur van de Haagse School, is een tiental schilderijen en aquarellen te bewonderen, afkomstig uit de vermaarde Mesdag-collectie van Johan Poort.

foto_129_1.jpg