Uit de diepte van de zee
Neel Korteweg

June 17, 2006 – Sept. 3, 2006 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
1
This page is not available in English.

 Neel Korteweg is van jongs af aan gefascineerd door het strand en de voorwerpen die aan de kust aanspoelen. Het zijn voor haar geschenken van de zee. Sinds 1987 gaat Korteweg jaarlijks langs de Normandische kust strandjutten en bewaart de vondsten in haar strandhuisje. Uit de schelpen, botjes, takjes, stenen en pootjes die Neel Korteweg van het strand raapt, schept zij een nieuw zeedierenrijk.

In haar atelier ontstaat een andere wereld waarin de meest fantastische dieren het levenslicht zien. De namen die ze de creaties geeft zijn wonderlijk en verklappen vaak één van haar kenmerken, zoals de lachkrab of bonte zandzwaan. Door de naamgeving veranderen de assemblages in nieuwe zeeschepsels. Ze vertaalt de namen bovendien in het Latijn. Zo wordt de stekelzwaan de cygnus aculeatus en de zeebelle ook wel libella maris genoemd. Door de taal van de wetenschap te gebruiken, geeft zij het gevoel dat haar zeedieren echt bestaan.

foto_323_2 - LR.jpg

Publicatie

Neel Korteweg, Uit de Diepte van de Zee

Website

www.neelkorteweg.nl
www.uitdedieptevandezee.nl

foto_323_3.jpg