K.J. Gellings
Ontwerpen voor siersmeedwerk en keramiek

Aug. 28, 1993 – Oct. 10, 1993 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
5
This page is not available in English.
foto_24_2.jpg

Publicatie

K.J. Gellings, Ontwerpen voor siersmeedwerk en keramiek, tentoonstellingsgids