Rotterdam in de jaren vijftig
Gezien door vijf fotografen

Nov. 1, 1992 – Jan. 3, 1993 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
5
This page is not available in English.
Ed van Wijk. Voetballen bij de Van Nellefabriek te Rotterdam.1950-1959

Publicatie

Rotterdam 1950-'60, Ed van Wijk, Cas Oorthuys, Aart Klein, Henk Jon Rotterdam