In het online Jaarverslag leest u over de unieke positie die de Kunsthal inneemt in het culturele veld, over samenwerken, cultureel ondernemerschap en het bereiken van nieuw publiek.

2020 in het kort

Met het publiek rijen dik voor de deur en een verrassend en veelzijdig programma op stapel, startte de Kunsthal 2020. Een jaar dat door het rondwarende virus zo anders is verlopen dan verwacht. Het Kunsthalteam en haar vele partners zijn de uitdaging met gebundelde krachten en veel creativiteit aangegaan. Gezien de complexe omstandigheden hebben wij het jaar zowel inhoudelijk
als financieel goed afgesloten. Uiteindelijk wisten 150.000 bezoekers de Kunsthal te vinden.

Eerst terug naar het mooie begin van het jaar met het spectaculaire Thierry Mugler: Couturissime en Meesterlijk, de samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen. En de laatste weken van de publiekslieveling Joost Swarte niet te vergeten. In februari vierden we onze laatste live-opening van de fotografietentoonstellingen Extase en Hoek van Holland.

Wij waren druk in de weer met de voorbereidingen van Extra Large toen bekend werd dat het land op slot ging. Op 13 maart sloot de Kunsthal haar deuren. Terwijl de wereld tot stilstand kwam, bleven wij achter de schermen constant schakelen. Het veiligstellen van de vele bruiklenen voor Black Album / White Cube was een grote klus, evenals het aanpassen van het gebouw naar de anderhalvemeterealiteit. Toen de Kunsthal op 1 juni weer open mocht, waren we er klaar voor. Al snel wist het publiek ons weer te vinden.

Noodgedwongen deden wij grote ingrepen in het tentoonstellingsprogramma. Twee kostbare projecten werden geannuleerd en de grote najaarstentoonstelling Calder NOW verplaatsten wij naar het najaar van 2021. Dankzij de flexibiliteit van partners en bruikleengevers konden we Extra Large en Black Album / White Cube verlengen tot januari 2021. Met deze ingrepen en overheidssteun in de vorm van NOW hebben wij grote financiële schade weten te voorkomen. Verdere noodsteun bleef tot nu toe uit vanwege de gezonde financiële positie van de Kunsthal.

Ondanks de vele beperkingen hebben we een programma neergezet dat op het enthousiasme van ons publiek kon rekenen en waar de pers niet over uitgepraat raakt. MatchMaker speelde in op de lockdown met een on- en offline TikTok-performance als ode aan samenwerking in tijden van social-distancing. Op de achtergrond begon de rode bal van Kunsthal Light kunstenaar Sil Krol
weer te rollen. De publiekstrekker Extra Large toonde aan dat textielkunst verre van stoffig en juist heel populair is. Black Album / White Cube remixte de wereld van popmuziek en beeldende kunst. Een aansprekend onderwerp, zo bleek ook uit de grote respons op de aan de tentoonstelling gekoppelde winactie met Nationale Nederlanden en Fresh ’n Rebel.

Juist in een tijd waarin we tot afstand gedwongen worden, was All you can Art weer een schoolvoorbeeld van de verbindende kracht van kunst. Summerschool deelnemers, wethouders, jonge en oudere kunstenaars dompelden zich samen onder in de kleurrijke tsunami van kunst die het Auditorium overspoelde. Ook vanuit gastlocatie Kunstruimte Crooswijk gingen wij actief aan de slag
met het leggen van nieuwe verbindingen. Op naar een duurzame toekomst en vaste locatie in de stad!

In het najaar herstartten wij het publieksprogramma Kunsthal LIVE met live publiek in de Kunsthal. Zo waren de Naked Tour en Kunstkoppels ook op anderhalve meter afstand een succes. We experimenteerden met online/offline versies van onze programma’s. Vanuit vele huiskamers deden kinderen mee met See you later Illustrator!. De online Masterclass met Lidewij Edelkoort trok bijna 700  kijkers. Het educatieproject ING Kunstbuzz beleefde de eerste online editie. Hierdoor bereikten wij in korte tijd ruim 5.000 schoolkinderen uit heel Nederland en zelfs Aruba. In september opende For Your Eyes Only, de collectie amateur blootfotografie die het NOS-achtuurjournaal haalde. In My Brexit 52/48 toonde Merlin Daleman een uiterst actueel en indringend verhaal van een verdeeld Groot-Brittannië. Ook met de Stadstekenaars en Stil Leven zitten we midden in de actualiteit. Drie stadstekenaars en vijf fotografen legden Rotterdam vast tijdens de eerste lockdown. Beide projecten werden geïnitieerd met het idee dat de uiteindelijke presentatie van het werk een terugblik zou zijn op een voorbije tijd. Niets is minder waar.

De waardering voor de Kunsthal is groot, zo bleek ook uit het positieve advies op ons cultuurplan. In november nam de gemeenteraad het advies, inclusief een gedeeltelijke verhoging van de subsidie,over. Wij zijn zeer verheugd over de verlenging van de samenwerking met ING, die in 2021 wederom onze hoofdsponsor is. Tevens wil ik onze vele andere partners bedanken voor het vertrouwen
dat zij ook in deze bijzondere tijd in de Kunsthal toonden. Mede dankzij de betrokkenheid van kunstenaars, musea, bruikleengevers, partners, bedrijven, fondsen, donateurs, de BankGiro Loterij, Stichting Droom & Daad, de gemeente, onze ambassadeurs, de (culturele) samenwerkingen regionaal, nationaal en internationaal, de Vrienden van de Kunsthal en alle bezoekers, hebben
we er ondanks alles een mooi jaar van gemaakt.

De start van 2021 verloopt minder goed dan gehoopt. Onze deuren zijn wederom gesloten. Opnieuw moeten wij ingrepen doen in ons tentoonstellingsprogramma. Hoe lang de maatregelen aanhouden en wat de effecten precies zullen zijn, is nu nog niet aan te geven. Wij werken met verschillende scenario’s om op adequate wijze te kunnen reageren op de ontwikkelingen. Ons publiek heeft veel om naar uit te kijken. De tentoonstelling We Are Animals brengt dierlijke creaties van ruim dertig hedendaagse kunstenaars samen en reflecteert op de verhouding tussen mens en dier. Ook de multimediale tentoonstelling Youthquake, over het tijdloos verlangen naar
eeuwige jeugd, staat te wachten op bezoekers. In de tussentijd blijven we met online programmering in contact met ons publiek. We kijken enorm uit naar de grote najaarstentoonstelling Calder NOW, waarin wij de onuitwisbare invloed van de moderne meester op de hedendaagse kunst laten zien.

De Kunsthal heeft een voortrekkersrol op het gebied van inclusie. Het ligt immers in onze missie besloten een zo groot en divers mogelijk publiek te betrekken bij kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. In onze programmering en bij de keuze van samenwerkingspartners hebben wij nadrukkelijk aandacht voor diversiteit op het gebied van gender en culturele achtergrond. Een
mooi voorbeeld is de tentoonstelling Ballroom, tijdens Rotterdams Pride. Onder aanvoering van de werkgroep diversiteit & inclusie zullen wij het komend jaar verdere stappen zetten op het gebied van publiek, partners, programma en personeel. Verder staat 2021 in het teken van de voorbereidingenvan ons 30 jarig jubileum dat wij in 2022 vieren.

Binnenkort volgt er een uitgebreide online versie van het jaarverslag. 

Klik hier om naar het online jaarverslag van 2018 te gaan. Klik voor online jaarverslagen respectievelijk op 20152016 en 2017.

De jaarverslagen zijn ook te vinden op de website van de federatie voor cultuur.