Jouw schenking is, vanwege de culturele ANBI-status van de Kunsthal, vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en komt dus geheel ten goede aan de missie van de Kunsthal.

Een eenmalige schenking kan je gedeeltelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een drempel van 1% (minimaal €60) en een plafond van 10% van het verzamelinkomen. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van jouw inkomstenbelasting, ongeacht de omvang. Voorwaarde is dat een schenking is vastgesteld in een schenkingsovereenkomst (een notariële akte is niet langer noodzakelijk), het een vast periodiek bedrag is en minimaal een periode van vijf jaar betreft.

Dankzij de Geefwet kunnen giften voor 125% in mindering worden gebracht op de inkomstenbelasting (onder vastgestelde voorwaarden). Je mag dus meer aftrekken dan je hebt geschonken. Voor meer informatie over de Geefwet verwijzen wij je graag naar de website van de Rijksoverheid

Rekenvoorbeelden:

Enkele voorbeelden van de werking van de Geefwet voor Kunsthal Vrienden in Goud, Zilver en Brons gebaseerd op een periodieke gift van ten minste vijf jaar. 

Periode 5 jaar  Bruto Contributie  Netto Contributie Belastingschaal 42% Netto Contributie Belastingschaal 52%
Bronzen Vriend €250 €118,75 /jaar €87,50 /jaar
Zilveren Vriend €500 €237,50 /jaar €175 /jaar
Gouden Vriend €1.000 €475 /jaar €350 /jaar

Indien je gebruik wilt maken van de Geefwet verzoeken wij je de overeenkomst periodieke gift in geld in te vullen en het exemplaar getekend op te sturen naar: 

Kunsthal Rotterdam, t.a.v. Michelle Verhaak, Antwoordnummer 80191, 3080 VB Rotterdam.

Na ondertekening door de directeur van de Kunsthal ontvang je de overeenkomst per post retour. 

Download overeenkomst