Uw schenking is, vanwege de culturele ANBI status van de Kunsthal, vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en komst dus geheel ten goede aan de missie van de Kunsthal.

Een eenmalige schenking kunt u gedeeltelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een drempel van 1% (minimaal €60) en een plafond van 10% van het verzamelinkomen.

Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, ongeacht de omvang. Voorwaarde is dat een schenking is vastgesteld in een schenkingsovereenkomst (een notariële akte is niet langer noodzakelijk), het een vast bedrag is en loopt over een periode van minimaal vijf jaar.

Dankzij de Geefwet kunnen giften voor 125% in mindering worden gebracht op de inkomstenbelasting (onder vastgestelde voorwaarden). U mag dus meer aftrekken dan u heeft geschonken. Voor meer informatie over de Geefwet verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid

Rekenvoorbeelden: 

Enkele voorbeelden van de werking van de Geefwet voor Vrienden in brons, zilver en goud gebaseerd op een periodieke gift van ten minste vijf jaar. 

Periode 5 jaar  Bruto Contributie  Netto Contributie Belastingschaal 42% Netto Contributie Belastingschaal 52%
Bronzen Vriend €250 €118,75 /jaar €87,50 /jaar
Zilveren Vriend €500 €237,50 /jaar €175 /jaar
Gouden Vriend €1.000 €475 /jaar €350 /jaar

Indien u gebruik wilt maken van de Geefwet verzoeken wij u de overeenkomst periodieke gift in te vullen en zowel het exemplaar voor de ontvanger als de schenker getekend te sturen naar: 

Kunsthal Rotterdam, t.a.v. Michelle Verhaak, Antwoordnummer 80191 3080 VB Rotterdam.

Het exemplaar voor de gever wordt u ondertekend per post toegestuurd. 

Download overeenkomst