De Kunsthal biedt een gevarieerd tentoonstellingsaanbod, met beeldende kunst, fotografie en cultuurhistorische thema’s. Het afwisselende educatieve aanbod sluit aan op de exposities en is, waar mogelijk, geïntegreerd in de tentoonstellingen en in het KunsthalLAB, een speciale ruimte voor kinderen en schoolklassen.

Het brede palet aan tentoonstellingen en de bijbehorende educatieve programma’s brengen leerlingen in aanraking met kunst, cultuur en maatschappij. Voor veel leerlingen is een bezoek aan de Kunsthal zelfs hun eerste kennismaking met kunst. De Kunsthal werkt in de voorbereiding van haar programma’s samen met scholen en studenten, om een bezoek voor de leerlingen zo relevant mogelijk te maken.

In samenwerking met Urban Guides organiseert de Kunsthal rondleidingen door de hoofdtentoonstellingen, op aanvraag te boeken door scholen en groepen.

Vooruitblik 2016

In samenwerking met de SKVR ontwikkelt de Kunsthal een compleet educatiepakket met als thema ‘outsider art’ voor het Cultuurtraject Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. In het najaar van 2016 wordt een uitgebreid educatiepakket ontwikkeld bij de tentoonstelling over mode en fotografie.

Zie ook

Klas aanmelden? Bekijk de mogelijkheden per onderwijsvorm:

PRIMAIR ONDERWIJS.jpg
voortgezet onderwijs en MBO.jpg
HBO en WO.jpg
ACTUEEL VOOR DOCENTEN.jpg