De Raad van Toezicht van de Kunsthal bestaat uit de volgende leden


Voorzitter

De heer drs. A.J.M. Schakenbos (Arjan) | Bestuurder Vestia

Leden

De heer Mr. P.J.M. Drion (Peter) | Partner Van Traa Advocaten N.V.
De heer V.S. Mentzel (Vincent) | voormalig staffotograaf NRC Handelsblad
Mevrouw drs. B.E.M. Tetteroo (Bianca) | Lid Raad van Bestuur Achmea
De heer S.P. Lubbers (Steven) | CEO Hollandia
De heer drs. D.J.A. Dokman | Oprichter en commercieel directeur bij CX Company