De Kunsthal Rotterdam dankt partners, bedrijven en particuliere donateurs die het verrassende tentoonstellingsprogramma en extra activiteiten in de Kunsthal mogelijk maken.