10 mei 2019

Profielschets Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht van de Stichting Kunsthal Rotterdam (“de Kunsthal”) is verantwoordelijk voor de instandhouding en continuïteit van de Kunsthal en vervult ten opzichte van de directeur/bestuurder de werkgeversrol. Binnen het kader van de jaarlijks door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting is de directeur/bestuurder belast met de dagelijkse leiding van de Kunsthal, o.a. de programmering, de organisatie van de tentoonstellingen en de daarmee samenhangende fondsenwerving. Meer in het algemeen ziet de Raad van Toezicht er op toe dat directeur/bestuurder en staf op adequate wijze invulling geven aan de doelstellingen van de Kunsthal, zoals deze van tijd tot tijd in nauwe samenspraak tussen de Raad van Toezicht en de directie worden vastgesteld.

De Raad van Toezicht als geheel beschikt over algemene en over specifieke voor een museale instelling gewenste competenties zoals: kennis van de culturele sector, financiële deskundigheid, een breed netwerk in het bedrijfsleven en de overheid en ervaring met de besturing en inrichting van non-profit organisaties.

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht geldt een aantal algemene kenmerken voor alle leden, naast specifieke eisen voor wat betreft de deskundigheid en/of ervaring van individuele leden. De Kunsthal onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Dit geldt ook voor de samenstelling van de Raad van Toezicht. Er wordt gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Zie ook

Kunsthal Rotterdam_Foto Bas Czerwinski.jpg
Kunsthal Rotterdam, foto Bas Czerwinski

Vacature

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht met een achtergrond en ervaring in kunst en cultuur en een relevant cultureel-maatschappelijk netwerk. Tevens vragen wij een visie op de verbindende rol van kunst en cultuur binnen een context waarin sociaal-culturele en -economische tegenstellingen en segregatie een steeds grotere rol spelen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw en/of iemand met een niet-westerse migratieachtergrond.

Het betreft een onbezoldigde functie. Een commissie van de Raad van Toezicht zal een aantal gesprekken voeren met potentiële kandidaten, waarna een kandidaat wordt benoemd. De benoemingsperiode is voor vier jaar met een mogelijkheid tot een verlenging van vier jaar.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Annemarie Nigten, hoofd Algemene Zaken via nigten@kunsthal.nl. Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae kunt u tot en met zondag 9 juni 2019 sturen naar nigten@kunsthal.nl

Volledige profielschets Raad van Toezicht

Boek je tijdslot!
Alleen online tickets. Boek nu je tijdslot. Lees hoe je samen met ons zorgt voor een fijn en veilig bezoek.
Alle maatregelen op een rij