VOORWAARDEN KUNSTHAL VRIENDEN - STICHTING KUNSTHAL ROTTERDAM

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Kunsthal Vriend en de Stichting Kunsthal Rotterdam. Alleen natuurlijke personen vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden als Kunsthal Vriend; rechtspersonen en andere entiteiten kunnen dat niet.

1.2 De Kunsthal Vriend heeft onbeperkt toegang tot alle tentoonstellingen in de Kunsthal gedurende de openingstijden van de Kunsthal. De Kunsthal organiseert periodiek ook speciale activiteiten voor Kunsthal Vrienden.

1.3 De Kunsthal kent zes soorten Kunsthal Vriendschappen:

Kunsthal SOLO Vriend:
Eén Vriendenpas geldig voor 1 persoon
Vriendenbijdrage: € 50 per jaar

Kunsthal DUO Vriend:

Eén Vriendenpas geldig voor 2 personen

Vriendenbijdrage: € 75 per jaar

 

De Kunsthal behoudt zich het recht voor om de hoogte van de Kunsthal SOLO en DUO Vriendenbijdrage te wijzigen.

BRONZEN Vriend:
Eén Vriendenpas geldig voor 2 personen
Vriendenbijdrage: € 250 per jaar

ZILVEREN Vriend:
Eén Vriendenpas geldig voor 2 personen
Vriendenbijdrage: € 500 per jaar

GOUDEN Vriend:
Eén Vriendenpas geldig voor 2 personen
Vriendenbijdrage: € 1.000 per jaar

BETONNEN Vriend:
Eén Vriendenpas geldig voor 2 personen.
Vriendenbijdrage: € 5.000 per jaar

1.4 Een Kunsthal Vriendenpas wordt eenmalig verstrekt en blijft eigendom van de Kunsthal.
Een Kunsthal Vriendenpas is strikt persoonlijk en uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik.

 

2. DEELNAME       

2.1 Men kan op 2 manieren Kunsthal Vriend worden of een Kunsthal Vriendschap cadeau geven:

  • door middel van aanmelden op de website van de Kunsthal;
  • door inschrijving aan de kassa van de Kunsthal;                              

2.2 De Kunsthal verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst met de Kunsthal Vriend of de cadeaugever uit te kunnen voeren. De Kunsthal heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. Om de verwerking van persoonsgegevens zo veilig mogelijk te maken, wordt alle informatie die de Kunsthal Vriend of de cadeaugever via de website van de Kunsthal invult versleutelt, via een beveiligde verbinding, aan de Kunsthal verzonden.

2.3 Na verzending van het aanmeldformulier via de website van de Kunsthal, ontvangt de Kunsthal Vriend of cadeaugever een e-mail van de Kunsthal met de bevestiging dat de inschrijving is ontvangen en wordt verwerkt. Op dat moment is er sprake van koop op afstand en heeft men recht op bedenktijd van 14 dagen (de “Bedenktermijn”) na bevestiging van de inschrijving. Binnen deze Bedenktermijn kan men, zonder opgaaf van redenen, de Kunsthal Vriendschapsovereenkomst ontbinden door een e-mail te sturen naar vrienden@kunsthal.nl. Dit geldt dus niet bij inschrijving aan de kassa.

2.4 De Kunsthal Vriendenpas wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de inschrijving toegezonden. LET OP: wanneer de Kunsthal Vriendenpas binnen de Bedenktermijn wordt gebruikt, dan behoudt de Vriend of cadeaugever het recht om de overeenkomst te ontbinden. De Kunsthal heeft dan wel recht op betaling van de normale toegangsprijs vermenigvuldigd met het aantal bezoeken dat de Vriend aan de Kunsthal heeft gebracht gedurende de Bedenktermijn.
 

3. VERLIES OF DIEFSTAL

3.1 Bij verlies, diefstal of beschadiging van de Kunsthal Vriendenkaart zal de Kunsthal Vriend de Kunsthal daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De Kunsthal Vriend heeft recht op een vervangende kaart, waarbij de barcode van de voorgaande Kunsthal Vriendenkaart komt te vervallen. Zie artikel 9 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.
 

4. INCASSO

4.1 De Kunsthal Vriendenbijdrage wordt geïncasseerd door middel van een door de Kunsthal Vriend verstrekte machtiging tot jaarlijkse incasso. Bij een cadeau-Vriendschap machtigt de cadeaugever de Kunsthal tot een eenmalige incasso, omdat een cadeau-Vriendenpas één jaar geldig is.
De Kunsthal Vriend die een Vriendenpas cadeau heeft gekregen kan na een jaar de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortzetten door een machtiging tot jaarlijkse incasso te verstrekken.

4.2 Indien een incasso niet lukt, neemt de Kunsthal contact op met de Kunsthal Vriend of de cadeaugever om de verstrekte gegevens te verifiëren. Hierna zal de Kunsthal de incassomachtiging nogmaals bij de bank aanbieden. Indien ook de tweede poging mislukt, wordt de Kunsthal Vriendenkaart geblokkeerd.

4.3 Zolang de Kunsthal Vriendenpas geblokkeerd is kan de begunstigde daarvan geen aanspraak maken op de voordelen van de Kunsthal Vriendschap. De betalingsverplichting van de Kunsthal Vriendenbijdrage blijft wel bestaan.

4.4 De betaalgegevens van de Kunsthal zijn:

IBAN                                   NL05 INGB 0680 4648 24
BIC                                      INGBNL2A
Incassant ID                      NL92ZZZ411326130000

 

5. DUUR EN BEËINDIGING

5.1 De overeenkomst tussen de Kunsthal Vriend en de Kunsthal wordt aangegaan voor een jaar en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd.
LET OP: een cadeau-Vriendschap wordt aangegaan voor 1 jaar.

5.2 De Kunsthal Vriendschap kan per mail en/of telefoon worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de startdatum van de Kunsthal Vriendschap (voorbeeld: bij een Vriendschap aangegaan op 1 juli dient opzegging uiterlijk 31 mei het jaar erna te geschieden). Hierna kan de Kunsthal Vriend de Vriendschap beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand.

5.3 De incassomachtiging van de Kunsthal Vriendschap wordt zo snel mogelijk na de opzegging beëindigd.

 

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS

6.1 De Kunsthal Vriend heeft de mogelijkheid om aan te geven of hij/zij de Kunsthal Vriendennieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien dat zo is gaat de Kunsthal Vriend ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van aanbiedingen worden verwerkt door de Kunsthal. De nieuwsbrief kan op elk moment worden opgezegd.

6.2 De Kunsthal Vriend zal de Kunsthal per e-mail of schriftelijk op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens. Zie artikel 9 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.
 

7. HUISREGELS

7.1 De Kunsthal Vriend is verplicht de huisregels en bezoekersvoorwaarden van de Kunsthal na te leven. De Kunsthal Vriend kan deze huisregels en bezoekersvoorwaarden vinden op de website van de Kunsthal en bij de kassa in de Kunsthal.

7.2 In het geval de Kunsthal Vriend tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals genoemd in deze voorwaarden en/of de huisregels en/of bezoekersvoorwaarden, is de Kunsthal gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. Bij een dergelijk tekortschieten zal de Kunsthal de Vriendenkaart blokkeren en zo nodig andere maatregelen treffen ter voorkoming van schade. Bij ontbinding van de overeenkomst vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde Vriendenbijdrage.
 

8. VOORWAARDEN

8.1 De Kunsthal heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de verschillende Vriendschappen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de publicatie op www.kunsthal.nl. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
 

9. CONTACTGEGEVENS

9.1 De contactgegevens van de Kunsthal zijn:

Stichting Kunsthal Rotterdam
T.a.v. Kunsthal Vrienden
Antwoordnummer 80191
3080 VB Rotterdam

E-mail:                 vrienden@kunsthal.nl               Telefoon:  (010) 44 00 347

Kunsthal & Cookies
Aan je online bezoek aan Kunsthal Rotterdam mag niets ontbreken, daarom gebruiken we altijd functionele en analytische cookies. Om content zoals video's en advertenties op basis van je interesses te mogen tonen, vragen we je toestemming voor het gebruik van marketing cookies. Dit kun je elk moment wijzigen. Lees onze cookieverklaring en vernieuwde privacyverklaring
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.