4 Miljoen jaar mens
Evolutie van de mens

19 januari 1999 – 1 maart 1999 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
1
Wie zijn wij? Hoe is de mens ontstaan? Iedereen heeft zich wel eens afgevraagd waar de wortels van de mensheid liggen. De Kunsthal Rotterdam wijdt een grote tentoonstelling aan de evolutie met grote diorama's met levensechte, bewegende modellen, archeologische vondsten, een wetenschappelijk en een interactief gedeelte.

De tentoonstelling geeft een uitgebreid beeld van het ontstaan van de eerste mensachtigen zo'n vier miljoen jaar geleden tot en met de verschijning van de moderne mens. Kennis over het ontstaan van de mensheid is grotendeels gebaseerd op vondsten als schedels, vuistbijlen, resten van kampen, en overblijfselen van planten en dieren. Met dit 'afval' uit het verleden proberen archeologen zich een beeld te vormen van het leven van deze vroege mensachtigen: over hun eetgewoonten, manier van communiceren, sociale netwerk, etc. 'Vier miljoen jaar mens' laat ons oog in oog staan met onze voorouders.

Een ontdekkingstocht over de wortels van de mens

De beroemde paleoantropoloog Richard Leaky spreekt de toeschouwer bij binnenkomst toe vanuit zijn veldlaboratorium. Een viertal spectaculaire diorama's geeft inzicht in de belangrijkste periodes uit de menselijke evolutie: de Australopithecinen (5 tot 2 miljoen jaar geleden), de vroege Homo erectus (1,6 tot 0,5 miljoen jaar geleden), de Neanderthalers in Europa (200.000 tot 35.000 jaar geleden) en de vroege moderne mens. Elk diorama wordt via een filmscherm toegelicht door een expert op het betreffende gebied. In het wetenschappelijke gedeelte zijn replica's van belangrijke vondsten voorzien van een uitgebreide toelichting.

Publicatie

The story of human evolution, Missing links alive!, Kunsthal Rotterdam 1999

foto_162_2.jpg