China in posters
Een gedroomde werkelijkheid

14 juni 2008 – 21 september 2008 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
1
Met de Olympische Spelen in het vooruitzicht presenteert de Kunsthal Rotterdam een ruime selectie Chinese affiches, afkomstig uit de twee grootste en internationaal toonaangevende collecties ter wereld.

‘China in posters' geeft een historisch overzicht van zeven decennia Chinese affichekunst waarin zowel de periodes voor, tijdens als na Mao zijn vertegenwoordigd en bevat uiterst zeldzame affiches die in China niet meer voorhanden zijn.

De tentoonstelling is er een uit een succesvolle reeks van Aziatische kunst. Zo presenteerde de Kunsthal in 2004 een omvangrijke verzameling Noord-Koreaanse propagandakunst.

Opgepoetste blijdschap

Het oudste affiche uit de tentoonstelling dateert uit 1937 en is gemaakt ten tijde van de Tweede Chinees-Japanse oorlog. Het roept de Chinese bevolking op de vijand te verslaan. Het affiche is een zeldzaam exemplaar.
Met het uitroepen van de Volksrepubliek in 1949 groeit het aantal affiches explosief en bereikt een hoogtepunt tijdens de Culturele Revolutie (1966-69). China zet de beste kunstenaars in voor de promotie van zijn communistische gedachtegoed.
Partijvoorzitter Mao en zijn leer, zoals verwoord in en gesymboliseerd door het rode boekje is op veel van de affiches terug te vinden. De wetenschap dat slechts een fractie van de 2,2 miljard posters waarop Mao stond afgebeeld bewaard is gebleven, maakt de affiches bijzonder.

Bepaalde militairen, boeren, arbeiders en intellectuelen die de affiches bevolken, dienden als rolmodel voor de bevolking. Dikwijls vertonen ze gelijkenis met filmsterren: ze hebben een brede, een zelfverzekerde, strijdvaardige blik en zijn zo voordelig mogelijk afgebeeld. Zij moesten het goede voorbeeld geven.

Anders dan op affiches uit het westen, zijn in de Chinese affiches de teksten naar de randen van het beeld verwezen met aansporingen als ‘Produce more, contribute more'. Opvallend is het optimisme dat uit de affiches spreekt, de nooit aflaatbare energie; een opgepoetste werkelijkheid, waarin enthousiasme, blijdschap en opwinding over de toekomst overheersen.

De affiches zijn afkomstig uit de collecties van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam en van Stefan Landsberger (Universiteit van Leiden, Universiteit van Amsterdam).

Zie ook

3. Rural village - LR.jpg
4. Long live chairman Mao - LR.jpg
2. The Central's People Government - LR.jpg