Crisis!
voor de lens

2 juli 2011 – 2 oktober 2011 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
3
Teamoverleg Sreetcornerwork, praten over probleemjongeren in de buurt.
Henk Wildschut
De fototentoonstelling Crisis! in de Kunsthal Rotterdam geeft een actueel beeld van de (economische) crisis in Nederland. Twaalf Nederlandse fotografen waaronder gevestigde namen en jong talent zijn in opdracht van regionale overheden met hun camera de problemen én kansen van de huidige crisis te lijf gegaan.

Met ruim honderdvijftig documentaire foto's zijn talrijke symptomen zoals de sterkere hang naar een nationale identiteit, (on)zichtbare armoede en faillissementen vastgelegd. De tentoonstelling presenteert een verrassend gevarieerd beeld van de gevolgen van de crisis op menselijke schaal: van veranderende woon- en werksituaties van mensen, crisisopvang tot en met portretten van betrokken actieve burgers en ambtenaren.

Menselijke maat

Crisis! laat vanuit verschillende invalshoeken zien hoe de crisis in Nederland door verschillende groepen wordt ervaren, welke problemen er spelen en welke oplossingen er worden aangedragen. Judith van IJken maakt, geïnspireerd door August Sanders ‘Mensen van de 20ste eeuw', portretten van Amersfoorters en onderzoekt  de nationale identiteit als reactie op de crisis. Fotograaf Henk Wildschut benadert de crisis op een andere manier. Hij richt zijn camera op Amsterdam-Noord en de actieve vergadercultuur onder verschillende groepen om problemen in de wijk op te lossen.

Petra Stavast neemt failliete bedrijven en hun inboedels onder de loep. Haar fotoserie toont onder meer hoe kleine zelfstandigen door de talrijke veilingen voordeel hebben van de crisis. Andere ontwikkelingen die in beeld worden gebracht, zijn de sociale rol die de voedselbank in Walcheren inneemt in het leven van haar klanten: de nevenactiviteiten van boerenbedrijven in Zeeland ‘om te overleven': de veranderingen in de provinciestad Stadskanaal in Zuidoost Groningen: een van de armste gebieden van Nederland, ten opzichte van de recessie in de jaren tachtig, en alternatieve manieren om geld te bewaren vanwege het wantrouwen van de consument naar de bank toe.

Historisch tijdsdocument

Het project Crisis! is een initiatief van de intendant documentaire fotografie van het Fonds BKVB om een tijdsbeeld vast te leggen, zoals dat ook gebeurde door de Amerikaanse FSA (Farm Security Administration) tijdens de Grote Depressie in de jaren dertig. Fotografieopdrachten die veranderingsprocessen, stedelijke fenomenen, woonomstandigheden van verschillende groepen en het veranderende landschap vastleggen zijn van groot maatschappelijk en historisch belang. Met dit project beoogt het Fonds BKVB de documentaire opdrachtfotografie een nieuwe impuls te geven en potentiële opdrachtgevers te stimuleren.

Deelnemende fotografen

Marjolein Busstra, Judith Dekker, Eva Gjaltema, Erik Klein Wolterink, Thomas Kuijpers, Anda van Riet, Petra Spiljard, Petra Stavast, Inge Stolwijk, Marcel Suurmond, Henk Wildschut en Judith van IJken.

Opdrachtgevers

het Stadsarchief Amsterdam en het Amsterdams Fonds voor Kunst, Gemeente Amersfoort, Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht (SFU), Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland (SPAN) , Provincie Groningen, CBK Gelderland en CBK Zeeland.

10. Crisis! Judith van IJken - LR.jpg
De vrouw, Judith van IJken
06. Crisis! Petra Spiljard.JPG
Voedselbank, Petra Spiljard