Dana Lixenberg
UNITED STATES

14 april 2001 – 1 juli 2001 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
5
In de Kunsthal Rotterdam wordt dit voorjaar het eerste overzicht gepresenteerd van het werk van de Nederlandse fotograaf Dana Lixenberg. Zij selecteerde vijfendertig groot formaat portretten uit haar omvangrijke oeuvre, dat de afgelopen tien jaar in voornamelijk de Verenigde Staten tot stand is gekomen.

Tijdschriften als New York Times Magazine, VIBE, Newsweek, The New Yorker en Rolling Stone zijn haar regelmatige opdrachtgevers. In Nederland is Lixenberg bekend geworden door haar fotoreportages voor Vrij Nederland en NRC Handelsblad. Hiernaast werkt ze vanaf 1998 aan een doorlopend privéproject, betreffende een portrettenreeks van dakloze families en individuen in Jeffersonville, Indiana.

Dwarsdoorsnede

Dana Lixenberg laat zich in de Kunsthal kennen als een breed geïnteresseerde documentairefotograaf, die met haar keuze van portretten van zeer uiteenlopende personen een kleine dwarsdoorsnede van de Amerikaanse samenleving heeft samengesteld. De titel van de expositie UNITED STATES verwijst niet alleen naar het land waar de fotograaf zich in 1990 vestigde en waar ze zich nog altijd een 'beschouwende buitenstaander' voelt, maar zegt ook iets over Lixenbergs visie hierop als fotograaf. Door al haar onderwerpen op dezelfde zorgvuldige en onafhankelijke manier tegemoet te treden, slaagt zij erin om door middel van haar fotografie verschillende rangen en standen te verenigen tot een gelijkwaardige reeks portretten waaraan niet meteen af te lezen is wie bijvoorbeeld de anonieme dakloze en wie de beroemde filmster is. Alle portretten komen even helder als intens over, pas na lezing van de bijschriften kunnen de beelden in hun specifieke sociale context worden begrepen.

foto_215_1.jpg