De Haagse School, een groots overzicht
360 schilderijen, aquarellen en tekeningen

11 oktober 1997 – 8 februari 1998 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
2
Najaar 1997 bestaat de Kunsthal Rotterdam vijf jaar. Dit wordt gevierd met de indrukwekkende jubileumtentoontelling getiteld 'De Haagse School, een groots overzicht'. Van 11 oktober 1997 tot en met 18 januari 1998 toont de Kunsthal in een tentoonstellingsruimte van meer dan 2000 m2 circa 300 werken van Israëls, Mesdag, Mauve, Weissenbruch, Gabriël, Bilders, Roelofs, de gebroeders Maris en andere meesters van de Haagse School.

Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Kunsthal

Behalve beroemde schilderijen uit het Haags Gemeentemuseum zoals 'Meisjeskopje' van Bernard Blommers, 'Breistertje op het balcon' van Jacob Maris en 'De regenboog' van Willem Roelofs, zijn in de Kunsthal tientallen topstukken uit particuliere collecties te zien, die zelden of nooit in het openbaar werden geëxposeerd. Van Anton Mauve wordt voor het eerst sinds 1938 het grote doek 'De Aardappelrooiers' getoond en van Jozef Israëls 'De zieke buurman', een schilderij dat lange tijd in Italiaans privébezit was.
Ook is voor het eerst een ruime selectie aquarellen van o.a. J.H. Weissenbruch, Johannes Bosboom en Bernard Blommers te zien, afkomstig uit een van de mooiste particuliere collecties Haagse School die ons land rijk is.
Van H.W. Mesdag, de spilfiguur van de Haagse School, is een tiental schilderijen en aquarellen te bewonderen, afkomstig uit de vermaarde Mesdag-collectie van Johan Poort.

foto_129_1.jpg