De schat van Lombok
Het ware verhaal

16 september 1995 – 10 december 1995 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
1
Ruim 100 jaar geleden maakte het Nederlandse leger in Indië een grote schat buit op de radja van Lombok. Zo'n 230 kilo goudgeld, 7199 kilo zilveren munten, juwelen en ruim 1000 gouden voorwerpen werden meegenomen uit een brandend paleis. Een groot deel van deze schat werd in 75 kisten naar Nederland verscheept en daar voor een deel omgesmolten. Cultuurhistorische voorwerpen werden opgenomen in museumcollecties. De juwelen belandden in de kluizen van de Nederlandsche Bank.

Na de onafhankelijkheid van Indonesië zijn de Lombokschatten nooit meer in het openbaar te zien geweest. Daar komt met ingang van 16 september verandering in. In samenwerking met het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden houdt de Kunsthal in Rotterdam een tentoonstelling over deze waardevolle stukken waarover Ewald Vanvugt vorig jaar een boeiend boek publiceerde. Vanvugt is als gastconservator bij de tentoonstelling betrokken.

Tot en met 10 december komen niet alleen de schatten zelf aan bod, maar worden ook de historische achtergronden van de oorlogsbuit belicht.

Publicatie

Ewald van Vugt, I76De schatten van Lombok, Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesië, ISBN 90-5330-160-7

foto_76_2.jpg