De wereld volgens Kim Jong-Il
Kunst uit Noord-Korea

12 juni 2004 – 29 augustus 2004 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
2
De Kunsthal presenteert een wereldprimeur met een nooit eerder getoonde collectie Noord-Koreaanse kunst. De tentoonstelling laat ruim 150 gouaches en 135 schilderingen op doek zien. Alle stukken zijn gemaakt in opdracht van de staat en exclusief bedoeld voor binnenlands gebruik.

 De omvangrijke verzameling is afkomstig uit Pyongyang, de enige stad in Noord-Korea waar buitenlanders tot nu toe worden toegelaten. De gouaches en schilderijen zijn oorspronkelijk bedoeld voor openbare gebouwen en hotels. Hoewel het werk door twintig verschillende kunstenaars is vervaardigd, verschilt de benaderingswijze nauwelijks en is het handschrift nagenoeg onderling uitwisselbaar.

De socialistische beeldtaal laat een krachtige dynamiek zien. Vaak is gebruik gemaakt van een verlaagd perspectief waardoor tegen de geafficheerde personen op gekeken wordt. Het werk is gemaakt binnen de specifieke historische en politiek-sociale context van de juch'e ideologie. De staat onder leiding van Kim Jong-il wijst iedere bemoeienis van buiten af, wat duidelijk zichtbaar wordt in de tentoonstelling.
De collectie heeft een niet mis te verstaan politiek gekleurd karakter en laat een overdaad aan ideologische iconografie zien. Onderwerpen als economische hervormingen, inzet en opoffering, en de 'juch'e', de 'Leger Eerst' doctrine die in 2003 is gelanceerd, hebben de overhand.

foto_283_2.jpg