Eddy Posthuma de Boer
Afrikanen, Amerikanen, Arabieren

11 juni 2011 – 28 augustus 2011 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
5
De Imam van Niamey, Niger , tijdens het Tabascie Offerfeest
1971
Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag eert de Kunsthal Rotterdam fotograaf Eddy Posthuma de Boer (Amsterdam, 1931) met een tentoonstelling.

De fotograaf bezoekt in zijn vijfenvijftig jaar durende carrière meer dan tachtig landen. Wereldwijd legt hij honderden mensen vast in talloze situaties. De persoonlijke portretten in de tentoonstelling geven blijk van zijn betrokkenheid bij de ‘gewone' mens. Posthuma de Boer fotografeert vanuit een humanistisch perspectief en brengt op subtiele wijze in beeld hoe het leven er elders uitziet. In deze tentoonstelling ligt de nadruk op portretten uit drie verschillende culturen waarin de overeenkomsten en onderlinge gelijkheid tussen mensen centraal staan.

06. Eddy Posthuma de Boer.jpg
Training van kind-jockeys op de renbaan van Qatar, 1998

Reisreportages

Posthuma de Boer is altijd reislustig geweest en als fotograaf nog steeds actief. Door de jaren is een uitgebreid archief ontstaan van reisfotografie over de hele wereld waaruit voor de tentoonstelling een selectie van veertig foto's is gekozen uit Afrika, Amerika en Azië: portretten die zich kenmerken door frontale composities. 

Posthuma de Boer brengt mensen empathisch en vanuit een weloverwogen stellingname in beeld. De achtergrond en de context werken als een dubbele laag die de cultuur blootlegt en de personen nog meer identiteit geven. Tegelijkertijd laten zijn persoonlijke waarnemingen vooral overeenkomsten tussen mensen zien, ook al zijn de foto's duizenden kilometers van elkaar vandaan geschoten. Indrukken van waar en hoe we wonen, of en hoe we arm en rijk zijn, hoe we ons geloof beleven en met dieren omgaan - de fotoserie laat zien dat niets menselijks ons vreemd is, waar ook ter wereld.

04. Eddy Posthuma de Boer.jpg
Veeboeren op een veiling in Williamslake, B.C. Canada, 1985
05. Eddy Posthuma de Boer.jpg
Sjeik Ali Bin Rashid Al Nuaimi met zijn zoon Sjeik Mohammed in het paleis van het Emiraat Ajman met hun favoriete valk, 1986