Erotische kunst uit China
Van Ming tot Shanghai (Belle Epoque)

11 september 1999 – 5 december 1999 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
1
De Kunsthal Rotterdam organiseert dit najaar een overzichtstentoonstelling van erotische kunst uit China. De zeldzame werken, die in China verboden zijn, zijn afkomstig uit de privécollectie van de Nederlander Ferry Bertholet, die ze op zijn reizen door Azië verzamelde.

 De 500 getoonde voorwerpen variëren van schilderijen en tekeningen tot uiterst zeldzame glasschilderingen, prachtig bewerkte opiumpijpen en attributen om vrouwenvoeten in te binden, een belangrijk ritueel binnen het Chinese liefdesspel. Erotische kunst vormt een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van China. Deze traditie heeft zijn wortels in de Oudheid en beleefde zijn grootste bloeiperiode tijdens de late Ming-periode, aan het begin van de zeventiende eeuw. 

Ruim 500 zeldzame werken

China's belangrijkste kunstenaars hebben hun bijdrage aan dit genre geleverd. Hoewel de schilderijen en tekeningen, soms met bijbehorende teksten, werden vervaardigd onder het mom van een instructie voor verlegen en onervaren jonge mensen, zijn ze duidelijk in de eerste plaats bedoeld als erotische stimulans. Toch werkt de Chinese erotica niet louter stimulerend, maar fungeert ook als bron van groot esthetisch genieten. Schoonheid en harmonie staan centraal, aangevuld met details die een diepere symbolische betekenis hebben, zoals de lotusbloem die staat voor reinheid en de knoestige boomstronk als symbool van een gezond en lang leven. Seks wordt nooit op een grove pornografische wijze gepresenteerd; er is juist veel aandacht voor tederheid en ook humoristische elementen hebben een belangrijke plaats.

Publicatie

The Peppin Press (red.), Dreams of Spring, Erotic Art in China, Amsterdam 1997

foto_178_2.jpg