G.H. Breitner (1857-1923)
Schilderijen, tekeningen en foto's

11 februari 1995 – 23 april 1995 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
1
Vanwege de grote publieke belangstelling voor het werk van Breitner presenteert de Kunsthal nog tot 23 april schilderijen, tekeningen en foto's van zijn hand. De expositie omvat ongeveer 200 werken, die afkomstig zijn uit Nederlandse museale verzamelingen. Er is echter ook een aantal bijzondere schilderijen en tekeningen afkomstig uit buitenlandse en/of particuliere collecties, werken die zelden of nooit in het openbaar getoond zijn.

Breitners rol inde Nederlandse kunst is te vergelijken met die van Courbet of Manet in Frankrijk. Het shockerende realisme waarmee zij rond 1860 het publiek confronteerden, werd hier door Breitner geïntroduceerd. De groep rond hem werden de Amsterdamse Impressionisten genoemd en hun voorliefde voor het stadsleven vol dynamiek en beweging was kenmerkend. 

Op zijn zwerftochten door de stad portretteerde hij de werklui en de trekpaarden in de bouwputten, het straatbeeld met paardentrams en koetsjes en dienstmeisjes in witte schorten. Breitner schilderde dit straatleven in felle, maar sombere kleuren en met een brutale verfstreek. Het in Rotterdam getoonde overzicht beslaat de periode tussen 1879 en 1915.

foto_58_2.jpg

Publicatie

G.H. Breitner, 1857-1923, schilderijen, tekeningen en foto's, Uitgeverij Thoth Bussum ISBN 90-6868-100-1

foto_58_1.jpg