Hulde aan de gulden
Het Nederlandse geld en de eerste euro's

15 september 2001 – 13 januari 2002 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
1
In januari 2002 wordt de gulden vervangen door de euro. Vooruitlopend op deze ingrijpende gebeurtenis vindt in de Kunsthal Rotterdam de tentoonstelling 'Hulde aan de gulden' plaats, die het einde markeert van bijna zeshonderd jaar Nederlandse guldens.

Door haar boeiende geschiedenis, schoonheid en diversiteit te tonen, wordt afscheid genomen van de gulden. Tegelijk wordt de opvolger op passende wijze verwelkomd. De Kunsthal Rotterdam is de eerste locatie waar het publiek de nieuwe originele eurobankbiljetten samen met de euromunten in werkelijkheid kan aanschouwen.

De nieuwe eurobiljetten voor het eerst te zien

Het verdwijnen van de nationale munt stemt velen weemoedig. De gulden is ons vertrouwd en, niet in de laatste plaats, het Nederlandse geld is mooi. Nederlandse bankbiljetten en muntgeld zijn stevig geworteld in een lange en hoogstaande ontwerptraditie. Ondanks alle beperkingen waar papiergeld en munten veiligheidshalve aan moeten voldoen, getuigen de resultaten van een typisch Nederlandse esthetiek. Dit wordt zichtbaar door de presentatie van ruim honderd originele ontwerptekeningen van biljetten en munten. Daarbij is werk van vooraanstaande kunstenaars, zoals C.A. Lion Cachet en M.C. Escher, en de ontwerpers van het papiergeld dat nog in omloop is: R.D.E. Oxenaar en J. Drupsteen. De meeste ontwerpen zijn nooit eerder tentoongesteld.Nog los van hun artistieke kwaliteit spreekt uit de ontwerptekeningen het lange en minutieuze traject dat voorafgaat aan de druk van bankbiljetten of het slaan van munten.

Met dank aan

Museum voor Geld-en Bankwezen
Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa
De Nederlandsche Bank
Joh. Enschedé Museum
Het Nederlands Muntmuseum
Het Koninklijk Penningkabinet
Belasting & Douane Museum

Samenwerking

Bureau D'ARTS, Amsterdam 

foto_228_1.jpg