Hundertwasser
Fantastische architectuur

29 mei 2004 – 5 september 2004 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
1
Deze zomer presenteert de Kunsthal Rotterdam voor het eerst in Nederland een groot overzicht van de architectuurmodellen van kunstenaar en architect Hundertwasser (1928-2000). Ruim twintig modellen en enkele tientallen schilderijen verbeelden zijn eigenzinnige en afwijkende ideeën over architectuur. De tentoonstelling gaat in op zijn fantasierijke en veelzijdige ontwerpen.

Friedrich Stowasser (Wenen, 1928), alias Friedensreich Hundertwasser, stond aanvankelijke bekend om zijn kleurrijke schilderijen, performances en alternatieve levenswijze. In de jaren zeventig ontwikkelt Hundertwasser eigenzinnige concepten over architectuur. De namen van zijn ontwerpen, zoals Spleetogenhuis, Terrashuis en Spiraalhuis spreken voor zich. In de jaren tachtig brengt Hundertwasser zijn theorieën in de praktijk en bouwt als een moderne Antoni Gaudí fantastische architectuur. Hij bedenkt, bouwt en 'bekleedt' verschillende al dan niet bestaande gebouwen. Het bouwproces begint, volgens Hundertwasser, pas wanneer het gebouw wordt bewoond. Zoals een sloppenwijk ontstaat, zo zou iedereen zijn eigen architectuur moeten maken. Kleurgebruik in de architectuur is voor Hundertwasser net zo belangrijk als in de schilderkunst. Hij blijft dan ook een schilder die huizen omvormt en houdt zich niet aan de gebruikelijke clichés en normen van de academische architectuur. Ecologie en fantasie zijn de uitgangspunten voor zijn ontwerpen. Zijn sprookjesachtige gebouwen zijn voor veel mensen het voorbeeld van mooie architectuur.

 

Ruimte om mij heen
 

Kinderen bouwen een stad

Ter gelegenheid van de zomertentoonstelling 'Hundertwasser, Fantastische architectuur' presenteert de Kunsthal Rotterdam 'Ruimte om mij heen'. Ruim negentig kinderen van openbare basisschool De Vierambacht bouwden onder leiding van beeldend kunstenaars Michiel Deijmann en Ilse Kauffman een eigen stad. Met verschillende materialen maakten ze gebouwen die onderdeel zijn van die stad. Gedurende een halfjaar werkten de kinderen wekelijks aan het project. De kunstenaars zorgden voor een didactische opbouw van kleinschalig (eigen stoel, eigen kamer) naar grootschalig (samen een grote stad bouwen) en stelden voorwaarden aan materiaal- en kleurkeuzen.

Samenwerking

SKVR, Stichting Kunst voor Rotterdammers,http://www.skvr.nl

foto_282_2.jpg