Jacques Meijer
Dynamisch archief

6 oktober 2001 – 13 januari 2002 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
5
Een gezonde dosis nieuwsgierigheid en een aanstekelijke mate van onbezonnenheid zijn er voor nodig, om na veertig jaar de locaties, personen en situaties te achterhalen die destijds, in de jaren vijftig en vroege jaren zestig, voor het eerst door de fotograaf en filmer Jacques Meijer (Delft, 1934) werden vastgelegd. Overeenkomsten en vooral veranderingen worden zichtbaar in dit bijzondere tijdsdocument.

De foto's uit de jaren vijftig en zestig in combinatie met dezelfde situatie recentelijk door Meijer opnieuw gefotografeerd, geven een scherp beeld van hoe Nederland en België zijn veranderd.

Nederland, vijftig jaar later

Nooit eerder heeft een fotograaf zijn archief op deze unieke wijze opnieuw tot leven gebracht. Het resultaat van dit gereanimeerde, 'dynamische' archief is een combinatie van veertig historische en evenzoveel actuele foto's.
Samen geven ze een onthullend en dikwijls ontroerend beeld van het dagelijks leven in Nederland en België. Dit beeld blijkt meestal sterk veranderd, maar soms, verrassenderwijs, nauwelijks.
Tevens is de serie een beknopte proeve van 'de geschiedenis van het kijken'; duidelijk is dat ook Jacques Meijer op een andere manier dan vroeger zijn onderwerpen tegemoet treedt.

foto_229_2.jpg