Johan Hendrik van Mastenbroek (1875-1945)
Impressionist in de nieuwe tijd

23 april 2005 – 11 september 2005 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
4
Johan Hendrik van Mastenbroek is bekend om zijn sfeervolle schilderijen van de Rotterdamse haven. De ontwikkeling van de haven werd door hem uitgebreid gevolgd en neemt in zijn oeuvre een opvallende plaats in.

Geboren in 1875 in Rotterdam als zoon van een verfhandelaar en schilderijenverkoper kwam Van Mastenbroek op jonge leeftijd in aanraking met kunst en kunstenaars, zoals de Haagse School schilders, Jongkind en de Franse kunstenaars Corot en Daubigny. Rond zijn zeventiende had hij reeds honderden schetsen vervaardigd, die hem later van pas zouden komen bij het maken van schilderijen. Op zijn achttiende kreeg hij een jaarcontract aangeboden door een Engelse kunsthandelaar, met het gevolg dat zijn schilderijen werden getoond op grote internationale tentoonstellingen in Londen en New York.

Sfeervolle schilderijen van de Rotterdamse haven

Bij de tentoonstelling zal een uitgebreide catalogus verschijnen, waarin aan alle aspecten van het werk van Van Mastenbroek aandacht zal worden besteed. In de in 1946 verschenen en tot op heden enige monografie over J.H. van Mastenbroek schrijft A. Glavimans: '(...) men zal het toch als een vaststaand feit dienen te erkennen dat hij zijn grootste belangrijkheid heeft bereikt zooals hij die zelf ook wenste, namelijk als de schilder van het Rotterdamsche stads- en havenbeeld.'

foto_301_1.jpg
foto_301_2.jpg
Kunsthal Rotterdam is open!
Alleen online tickets. Boek nu je tijdslot. Lees hoe je samen met ons zorgt voor een fijn en veilig bezoek.
Boek nu