K.J. Gellings
Ontwerpen voor siersmeedwerk en keramiek

28 augustus 1993 – 10 oktober 1993 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
5
foto_24_2.jpg

Publicatie

K.J. Gellings, Ontwerpen voor siersmeedwerk en keramiek, tentoonstellingsgids