Kunsthallen in de Kunsthal
150 maquettes door studenten TU Delft

4 juli 2015 – 30 augustus 2015 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
A
De tentoonstelling ‘Kunsthallen in de Kunsthal' presenteert het resultaat van een intensieve maquetteworkshop die deel uitmaakt van de opgave om in negen weken een nieuwe of verbeterde Kunsthal te ontwerpen. Met deze eindopdracht sluiten studenten aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft hun Bachelor of Science af.

Grondige documentatie, lezingen en een excursie naar de Kunsthal zijn aan de workshop voorafgegaan. Met de maquettes bepalen de studenten hun positie en kiezen zij het zwaartepunt voor hun definitieve ontwerp. De schetsmaquettes van de Kunsthal - in één dag gemaakt - tonen honderdvijftig verschillende interpretaties van het iconische gebouw van Rem Koolhaas uit 1992. 

Kunsthaldirecteur Emily Ansenk die ook college aan de studenten gaf: "Het is heel inspirerend om te zien hoe de studenten vanuit hun eigen visie en beleving opnieuw kijken naar dit iconische gebouw, veranderingen aandragen en hun ideeën visualiseren."

schaal 1:200

De tentoonstelling geeft een uitgebreid beeld van de verschillende visies van studenten op het beroemde ontwerp van Rem Koolhaas. Binnen de opdracht zijn twee mogelijkheden, namelijk het voortbouwen op het ontwerp van OMA of het maken van een volledig nieuw ontwerp. In het Auditorium is een verrassend overzicht te zien van deze kunsthallen, uitgevoerd in combinaties van materialen zoals perspex, hout, naalden, karton, schuim, papier en meer.

Studenten hebben zich verdiept in alle aspecten van de Kunsthal, zoals de ligging in de stad, de bezonning, de architectonische verhoudingen, de constructie, de verbindingen en technische details. Ook keuzes voor bepaald materiaalgebruik, het functioneren van het binnenklimaat en de duurzaamheid van het gebouw zijn aan bod gekomen. De maquetteworkshop waarin groepen van drie of vier studenten in één dag een documentatie-maquette schaal 1:200 maken, vormt de afsluiting van deze eerste ontwerpfase. Het resultaat hiervan is de hele zomer in de Kunsthal te zien.

Kunsthallen in de Kunsthal

Ontwerp een nieuwe Kunsthal

De opdracht ‘Stel de bestaande Kunsthal Rotterdam brandt af en er moet een nieuw gebouw komen, wat zou je dan ontwerpen?' wordt sinds twee jaar aan bachelorstudenten TU Delft, Faculteit Bouwkunde gegeven. Met deze eindopdracht wordt de opgedane kennis van architectuur en technologie toegepast en getoetst. Iedere keer blijkt het een grote uitdaging om een nieuwe kunsthal te ontwerpen die voldoet aan alle nieuwe normen met betrekking tot comfort en duurzaamheid.

De eerste week van dit onderwijstraject start met een grondige analyse van het gebouw onder leiding van docenten. Lezingen door medewerkers van de Kunsthal, Office for Metropolitan Architecture (OMA), gemeente Rotterdam en de TU-Delft, en een excursie naar de Kunsthal, geven de studenten het informatiekader voor hun analyse van het gebouw.

Pers

Vul uw gegevens in als u bestanden bij deze tentoonstelling wilt downloaden.

Open formulier