Leo Gestel (1881-1941) - Een onbekende collectie
Werken op papier uit het bezit van het ICN

1 april 2000 – 4 juni 2000 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
4
De Kunsthal Rotterdam toont vanaf 18 december 150 werken op papier van een van de meest befaamde kunstenaars van ons land: Leo Gestel. Toen Gestel op 26 november 1941 overleed, liet hij een enorme collectie werken na.

Het grootste deel van deze verzameling is sinds enige tijd in het bezit van het Instituut Collectie Nederland (de voormalige Rijksdienst Beeldende Kunst). Leo Gestel (1881-1941) verwierf vooral bekendheid als wegbereider van de moderne kunst in Nederland, waar hij als een van de eersten stijlen als fauvisme en kubisme assimileerde. Sinds kort groeit echter ook de belangstelling voor zijn latere expressionistische werk uit de jaren 20 en 30. 

Het onbekendere werk van Leo Gestel uit de jaren 20 en 30

De Gestel-collectie van het ICN bestaat - op enkele uitzonderingen na, waaronder een paar vroege portretten - vrijwel uitsluitend uit werk van deze periode. Een periode waarin Gestel zeer productief was: naast de bijna 5000 losse bladen bevat de verzameling ca. 120 schetsblokken. Dit had nog meer kunnen zijn, ware het niet dat Gestels atelier in Bergen in februari 1929 door brand werd verwoest, waarbij zijn werk uit vroegere jaren nagenoeg volledig verloren ging. Overigens zijn ettelijke door vuur aangevreten tekeningen bewaard gebleven.

Publicatie

Leo Gestel, Een onbekende collectie, Werken op papier

foto_193_1.jpg