Milieu Kunstprijs
Blauwdrukken voor een groene toekomst

13 december 1997 – 8 februari 1998 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
3
De hoeveelheid afval per hoofd van de bevolking neemt jaar na jaar toe. Weliswaar brengen we ons glas naar de glascontainer, gaat het oud papier naar de speeltuinvereniging en scheiden we het afval, het totale volume blijft stijgen. De levensduur van produkten wordt korter, hetzij door verandering van mode of smaak, hetzij door snelle technologische ontwikkelingen.

De tentoonstelling toont enkele voorbeeldige initiatieven die deze ontwikkeling tegen gaan: een opwindbare radio en zaklamp, ecologische vakantiebungalows, een energiezuinige motor van Mazda, en het luchtschip Millennium.