Museum Minutes
Tijd en energie voor kunst

29 september 2012 – 14 januari 2013 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
4
foto Bianca Pilet
De Kunsthal Rotterdam presenteert in samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag Museum Minutes, een tentoonstelling die bezoekers verleidt om langer naar kunst te kijken. De tentoonstelling heeft als doel om de tijd die museumbezoekers gemiddeld aan kunstwerken besteden (nu 9 seconden) te verlengen. In een spraakmakende totaalinstallatie wordt een bijzondere selectie van kunstwerken zo gepresenteerd dat bezoekers deze intensiever kunnen beleven. De installatie is onthuld op de openingsdag.

Presentatie

Museum Minutes is een initiatief van cultuuradviseur Johan Idema. Hij stelt de vraag hoe de presentatie van moderne en hedendaagse kunst anders kan in een tijd waarin het museumbezoek en het draagvlak voor publieke financiering afnemen. Vier creatieven uit de design- en communicatiewereld - Erik Kessels (KesselsKramer), Lies Willers (OPERA Amsterdam), Cyril van Sterkenburg (Vandejong) en Merien Kunst (Woedend!) - zijn gevraagd een concept te bedenken om kunstwerken op een nieuwe en verrassende manier voor het voetlicht te brengen. Ze besluiten samen een alternatief te presenteren voor hedendaagse kunsttentoonstellingen die vaak gehouden worden in zalen met witte muren en vergezeld gaan van spaarzame bijschriften. Het uitgangspunt is de tijd die museumbezoekers gemiddeld naar kunstwerken kijken. De vraag is hoe deze tijd verlengd kan worden en of dit leidt tot beter begrip van kunst. Voor Museum Minutes maken zij een selectie van moderne en hedendaagse kunstwerken, afkomstig uit het Gemeentemuseum Den Haag, waarin tijd en beweging als thema centraal staan. Bezoekers worden uitgedaagd om sommige kunstwerken - letterlijk - actief te bekijken, of juist geheel ontspannen. Bovendien krijgt ieder werk een eigen audiotour, gemaakt in samenwerking met zestien verschillende partijen. Zo rapt een hiphop artiest over een schilderij van Frank Stella en kijken twee kinderen kritisch naar het werk van Tjebbe Beekman.

Symposium

Een uitgebreid publieksonderzoek en een symposium maken deel uit van Museum Minutes. Het onderzoek beantwoordt de vraag of de nieuwe vorm van tentoonstellen bij bezoekers tot een beter begrip en een andere beleving van kunst leidt. Tijdens het symposium, op 14 januari 2013, worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt en besproken met deskundigen uit de museumwereld. 

Met dank aan:

Akwasi, Michel van der Aa, David Bade, Vincent Bijlo, Suzanne Blotenburg, Mieke Boon, Aernoud Bourdrez, DJ Sandeman, Renske de Groot, Wibo Kosters, Jasper Krabbé, Perquisite & Slider Inc., Sterre van Rossem, Maurice Seleky, Benno, Lotte & Julius Tempel, Dorothy Vrielink and Fleur van Zonneveld.

4. Museum Minutes, foto Vincent Mentzel - LR.jpg
foto Vincent Mentzel