NPS Cultuurprijs '98
De nominaties

7 maart 1998 – 10 mei 1998 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
4
De NPS-televisie brengt voor de tweede maal een serie rond de NPS-Cultuurprijs op het scherm. Plaats van handeling is de Kunsthal Rotterdam. In acht wekelijkse afleveringen worden 24 talentvolle kunstenaars uit verschillende disciplines onder de aandacht van het grote publiek gebracht. Tijdens de uitzendperiode van de NPS-Cultuurprijs is in de Kunsthal Rotterdam een begeleidende expositie van het werk van deze kunstenaars te bezichtigen, die tevens het decor vormt van de tv-opnamen.

De presentatie van de afleveringen is in handen van Pieter Jan Hagens, die journalistiek vakmanschap weet te combineren met een onbevangen houding ten opzichte van de wereld van kunst en cultuur. Per aflevering worden drie kandidaten voorgedragen. Zij worden gecoached door een collega of vakspecialist die kan bogen op een grote reputatie. Deze vakspecialisten zijn de promotoren die het talent van hun kandidaten ten overstaan van een deskundige jury toelichten en zonodig met hand en tand verdedigen. Elke aflevering discussiëren promotoren en jury over de artistieke kwaliteiten van de kandidaten. 

Kunsthal als decor voor televisieopnamen

De jury vormt haar oordeel niet alleen op basis van de voordracht van de promotoren; van iedere kandidaat wordt een korte filmimpressie van vijf minuten gemaakt. Tevens beschikt de jury over uitgebreide documentatie over de kandidaat. Per aflevering gaat één kandidaat naar de finale. De uiteindelijke winnaar mag voor een bedrag van f 25.000,- een tevoren aangegeven speciale wens of project op zijn of haar vakgebied realiseren. Ook heeft de Kunsthal een publieksprijs ingesteld. De favoriet van het Kunsthal publiek wint een reisbeurs van f 10.000,-.

foto_140_2.jpg