Passage Brussel
Nederlandse schilders in Brussel 1850-1890

20 december 1995 – 4 februari 1996 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
1
De Nederlandse moderne kunst begon in Brussel. In de tweede helft van de 19e eeuw had deze mondaine stad een grote aantrekkingskracht op jonge Nederlandse schilders.

De industriële revolutie en de economische groei verschafte de Belgische hoofdstad in korte tijd grote rijkdom en vormde een vruchtbare bodem voor een bloeiend kunstklimaat. Er waren in die tijd zoveel kunstenaars die het wat provincialere Nederland inruilden voor het bruisende Brussel, dat er gesproken kan worden van een Nederlandse schilderskolonie.

In de Kunsthal is werk te zien van Nederlandse kunstenaars, die in de periode 1850 - 1890 in Brussel leefden. Er zal onder andere werk getoond worden van Willem Roelofs, Jan Toorop, Alma Tadema en de gebroeders Oyens.

foto_85_2.jpg

Publicatie

Brussel Kunstenaarskolonie, Nederlandse schilders 1850-1890

foto_85_1.jpg