Religie Nu
Spiritualiteit in Nederland

16 december 2011 – 12 februari 2012 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
3
Pentecost revival reverend Emmanuel Koney
De Kunsthal Rotterdam presenteert het fotoproject Religie Nu van Rotterdamse mediakunstenaar Eddy Seesing. Zeven jaar lang werkte Seesing aan een serie fotoportretten op groot formaat van voorgangers van zeventig verschillende geloofsgemeenschappen in Nederland. De serie toont kerkelijke voorgangers in hun natuurlijke habitat. En schept een tijdsbeeld van de hedendaagse samenleving en de verscheidenheid aan religies die ons land kent.

Zowel Christenen van verschillende denominaties, als diverse richtingen binnen de Joodse, Moslim, Hindu en Boeddhistische gemeenschappen zijn te zien. Door de wijze waarop Seesing de Religie Nu tentoonstelling heeft samengesteld en ingedeeld, legt hij de nadruk op de overeenkomsten tussen de verschillende geloven.

Eddy Seesing

Eddy Seesing woont en werkt in Rotterdam. In zijn projecten portretteert hij groepen mensen met eenzelfde sociale, maatschappelijke of religieuze achtergrond zoals topmanagers, opera sopranen en Marokkanen uit Gouda. Met de laatste groep heeft Seesing een video installatie gemaakt met de titel Boughaz. 24 mannen en vrouwen verdeeld over drie generaties Marokkanen in Nederland vertellen hierin openhartig hun levensverhaal. In deze bijzondere verhalen nam religie een belangrijke plaats in. Hieruit ontstond het project Religie Nu met als doel een portret van alle geloofsrichtingen die Nederland rijk is te schetsen.

EddySeesing - Progressieve islam - imam Abdulwahid van Bommel, Rotterdam 2 - LR.jpg
Progressieve islam - imam Abdulwahid van Bommel, Rotterdam

Met dank aan

Wilcovak, Trouw, Vrije Universiteit Amsterdam, Exposorium Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid 

EddySeesing - PKN predikant Margriet Gosker2 - LR.jpg
PKN predikant Margriet Gosker