Rotterdam in de jaren vijftig
Gezien door vijf fotografen

1 november 1992 – 3 januari 1993 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
5
Ed van Wijk. Voetballen bij de Van Nellefabriek te Rotterdam.1950-1959

Publicatie

Rotterdam 1950-'60, Ed van Wijk, Cas Oorthuys, Aart Klein, Henk Jon Rotterdam