Tweehonderd jaar Koninkrijk
Atlas Van Stolk

20 december 2014 – 31 mei 2015 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
4
Kaasmeisje
Affiche Sebastian Krüger, 1993
Vanaf zaterdag 20 december presenteert de Kunsthal Rotterdam de historische tentoonstelling ‘Tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden. Atlas Van Stolk'. Honderden prenten, tekeningen, foto's, kaarten, cartoons en affiches uit de Rotterdamse Atlas Van Stolk - atlas is het Oudnederlandse woord voor collectie - tonen het leven van de Nederlander gedurende twee eeuwen koninkrijk en laten zien hoe Nederlanders door de jaren heen naar zichzelf kijken.

De tentoonstelling neemt de bezoeker mee in het leven van vroegere Nederlanders en zet dit af tegen de huidige leefomgeving. De Tweede Wereldoorlog fungeert hierin als een belangrijk scharnierpunt. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden (van november 2013 tot oktober 2015).

Atlas Van Stolk

Grondlegger van de Atlas Van Stolk is de Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk. Vanuit zijn passie voor de vaderlandse geschiedenis begint hij in 1835 met het verzamelen van beeldmateriaal dat een brede kijk biedt op de samenleving van dat moment. De collectie is door vele generaties Van Stolk voortgezet, bevat nu ruim een kwart miljoen afbeeldingen en wordt nog altijd aangevuld. Inmiddels is de Atlas uitgegroeid tot een van de grootste beeldcollecties van Nederland.

Beelddragers van toen en nu

Niet alleen de beeldvorming en opvattingen zijn door de tijd sterk veranderd, ook de beelddragers zelf zijn door de opkomst van de fotografie en de huidige populariteit van amateurfotografie en photoshop flink aan verandering onderhevig. Beelden van nog niet eens zolang geleden, ogen mede door de explosief gegroeide aanwezigheid van (bewegende) beelden op TV en internet al snel gedateerd. De afbeeldingen in de tentoonstelling geven een kijkje in de geschiedenis en sluiten aan bij het collectieve geheugen van Nederland.
De verhalen achter de beelden geven herkenning en verrassing en bieden reflectie op ons eigen heden en verleden.

Ingrijpend veranderd

De tentoonstelling brengt, aan de hand van thema's uit een essay van schrijver Rudy Kousbroek, de periode van 1813 tot heden in beeld. Kousbroek stelt in zijn essay (‘Verloren' in Restjes Anathema's 9, 2010) dat de Nederlandse samenleving er duizenden jaren vrijwel hetzelfde heeft uitgezien, maar dat onze manier van leven na 1950 ingrijpend is veranderd. Binnen enkele generaties zijn ideeën en opvattingen over het leven in de stad en op het platteland, over verzuiling en ontzuiling, de mondigheid van de burger en de emancipatie van de vrouw, radicaal omgevormd.

Vanaf de jaren 1950 neemt de welvaart toe en gevoel voor gezagsverhoudingen veranderen. De agent wordt niet meer gevreesd, de invloed van de kerk neemt sterk af en de vrouw wordt zelfstandiger dan ooit. Met de komst van arbeidsmigranten ontstaan maatschappelijke discussies over integratie en inburgering. Dit alles heeft invloed op de samenstelling van de bevolking, hoe wij er uitzien, met elkaar omgaan en hoe wede samenleving in beeld brengen.

2006

06_A. Afzelli met Certificaat Inburgering Oudkomers, 2006 foto Jan Lankveld_AVS - LR.jpg
A. Afzelli met Certificaat Inburgering Oudkomers, 2006 foto Jan Lankveld

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie ‘Tweehonderd jaar Koninkrijk. Atlas Van Stolk', een omvangrijk beeldboek van de auteurs Emilie van der Maas en Lina van der Wolde. Uitgeverij Bekking&Blitz, ISBN 978906109 4852.

Pers

Vul uw gegevens in als u bestanden bij deze tentoonstelling wilt downloaden.

Open formulier

1909

01 Cornelis van Stolk 1909 foto J van der Rijk_AVS - LR.jpg
Cornelis van Stolk, 1909 Foto J. van der Rijk, Rotterdam

1959

21_Scheveningen Holland 1959_AVS.jpg
Scheveningen Holland, affiche, 1959

Partners

Vriendenloterij

Cultuur verbindt, inspireert en verrijkt en vertelt het verhaal over waar wij (als Nederlanders) vandaan komen. Cultuur is echter ook kwetsbaar en verdient bescherming, zodat wij en toekomstige generaties ervan kunnen blijven genieten.

Vriendenloterij

Elise Mathilde Fonds

De doelstelling van het Elise Mathilde fonds is de ondersteuning van behoeftige personen en instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideïl doel nastreven.

Elise Mathilde Fonds

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. De gemeente wil optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur wordt meer verstaan dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film.

Gemeente Rotterdam

VSB Fonds

Sinds zijn start in 1990 heeft VSBfonds vele initiatieven en projecten ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Sinds 1990 heeft VSBfonds voor 661 miljoen euro aan maatschappelijke initiatieven en projecten ondersteund.

VSB Fonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Bevordering van Volkskracht

Volkskracht steunt iedereen met een goed plan voor Rotterdam. In de bijna 90 jaar van haar bestaan maakte Volkskracht van alles (mede) mogelijk. Heavy metal concerten, circusfestivals, maar ook moestuintjes voor kinderen en de verbouwing van een grote schouwburg. Altijd in samenwerking met de Rotterdamse bevolking. Rotterdam is gemaakt met Volkskracht.

Stichting Bevordering van Volkskracht