Van Michelangelo tot Rubens
Verborgen meestertekeningen uit Belgisch particulier bezit

28 september 2002 – 8 december 2002 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
4
Hoogtepunten uit vier eeuwen tekenkunst, die grotendeels niet eerder in het openbaar tentoongesteld zijn, hangen vanaf eind september in de Kunsthal Rotterdam. In samenwerking met l'Association des Amis du Dessin presenteert de Kunsthal 130 tekeningen van Italiaanse, Belgische, Franse en Nederlandse kunstenaars zoals Michelangelo, Pieter Paul Rubens, Giambattista Tiepolo, Allaert van Everdingen en Nicolas Poussin.

De kunstenaars uit de vier belangrijkste scholen die de tentoonstelling presenteert, hebben in hoge mate de teken- en schilderkunst bepaald. Deze tot voorkort verborgen meestertekeningen uit de late middeleeuwen tot aan de rococo zijn veelal nooit eerder in een museum te zien geweest. De bladen van meesters als Jean Honoré Fragonard, en Willem van de Velde komen uit Belgische privé-collecties.

Vier eeuwen, vier scholen

Vlaamse tekeningen uit de vijftiende eeuw, Italiaanse uit de zestiende eeuw, Nederlandse uit de zeventiende eeuw en Franse uit de achttiende eeuw vormen de hoogtepunten van de tekenkunst. De overzichtstentoonstelling 'Verborgen meestertekeningen' in de Kunsthal laat de artistieke ontwikkeling van verschillende periodes en scholen zien. Zo ontstaat er een staalkaart van de invloedrijkste kunsthistorische stijlen en stromingen.

De diversiteit aan onderwerpen - van devote laat-gotische religieuze voorstellingen tot frivole profane pikanterieën - en de verschillende technieken zorgen ervoor dat de tentoonstelling een rijk geschakeerd beeld geeft en het grote belang van de tekenkunst toont. Bijzonder is dat alle tentoongestelde tekeningen uit privé-collecties komen.
Voor een presentatie van goed niveau kunnen tentoonstellingsmakers meestal niet heen om de gerenommeerde internationale prentenkabinetten, maar samen met l'Association des Amis du Dessin heeft de Kunsthal dertig Belgische particuliere verzamelaars bereid gevonden hun waardevolle werken in bruikleen te geven.

foto_245_1.jpg