Verschikkingen van de oorlog
Fransisco de Goya (1746-1828)

15 juni 2002 – 15 september 2002 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
4
Een actueel protest tegen oorlog en geweld, dat is de tijdloze aanklacht die Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) verbeeldt in zijn wereldberoemde cyclus Desastres de la Guerra.

In tachtig etsen laat Goya de verschrikkingen van de oorlog zien die zijn geboorteland Spanje onderging. Het Franse leger dat onder leiding van Napoleon in december 1807 het Iberisch schiereiland binnentrok en dood en verderf zaaide, hield het Spaanse volk jarenlang in zijn greep. Een wrede guerrillaoorlog teisterde het land, totdat in 1814 de troepen van Napoleon zich definitief terugtrokken en de nieuwe Spaanse koning Ferdinand VII in triomf Madrid werd binnengehaald.

Zeldzame eerste editie van Goya's Desastres-serie

Invloed op de westerse kunst

De Desastres verschenen pas in 1863, jaren na de dood van de kunstenaar. De Kunsthal toont deze zeldzame eerste editie met een zeer beperkte oplage uit voormalig Spaans koninklijk bezit; tegenwoordig is deze editie ondergebracht in het nationale prentenkabinet in Madrid, de Calcografía Nacional. De eenling Goya, die tijdens zijn leven feitelijk geen navolgers kende, diende na zijn dood vele grote kunstenaars tot voorbeeld. Met name zijn aangrijpende taferelen uit de Desastres-serie en het hiermee samenhangende meesterwerk De executie van de opstandelingen (Museo Nacional del Prado) was van grote invloed op bijvoorbeeld Edouard Manet, Pablo Picasso en Otto Dix die de oorlogstaferelen van Goya letterlijk tot voorbeeld namen.

De tentoonstelling Verschrikkingen van de oorlog (Desastres de la Guerra) vindt plaats ter gelegenheid van het voorzitterschap van Spanje van de EU in de eerste helft van 2002.

Samenwerking

Spaanse Ambassade in Den Haag 

foto_241_1.jpg