Zoet&Zout
Water en de Nederlanders

14 februari 2012 – 10 juni 2012 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
1
Han Singels, Uiterwaarden bij Graaf
2005
Water is het meest bepalende element van de Nederlandse identiteit. De vanzelfsprekendheid waarmee Nederlanders omgaan met water en het laag gelegen land is voor de rest van de wereld een bron van verbazing. Met honderdtwintig kunstwerken laat de Kunsthal Rotterdam onze verbondenheid met het water zien.

Historische topstukken van oude meesters als Willem Maris en Salomon van Ruysdael worden afgewisseld met bijzondere werken van moderne kunstenaars als Theo van Doesburg en Edgar Fernhout, en hedendaagse kunstenaars als Marijke van Warmerdam en Daniëlle Kwaaitaal. De gevarieerde selectie kunstwerken geeft inzicht in de essentiële rol die kunst speelt bij onze beeldvorming over water. In ‘Zoet&Zout' ervaart jong en oud, liefhebber en specialist het Nederlands waterlandschap in de volle breedte.

Beeldvorming

De mythe van het onbedorven Hollandse polderlandschap: grazende koeien en weidse vergezichten. In ‘Zoet&Zout' ligt het boerenland er ogenschijnlijk net zo bij in de foto's van hedendaagse fotograaf Han Singels als in de schilderijen uit de 19e eeuw van Willem Roelofs. Naast beeldende kunst laat de tentoonstelling iconische mediabeelden zien van gebeurtenissen uit ons collectief geheugen zoals de watersnoodramp van 1953 en de aanleg van de Afsluitdijk. ‘Zoet&Zout' gaat aan de hand van vijf thema's - strijd, verbond, gewin, vermaak en mythe - dieper in op verschillende aspecten van onze relatie met het water. Van water dat bedwongen wordt, waarmee we samenleven, gebruik van maken en plezier van hebben, tot water als element van schoonheid en spirituele betekenis.

Het maakbare landschap

Dijken, Deltawerken en de Afsluitdijk vormen de nodige bescherming tegen het onstuimige water. Het landschap lijkt door alsmaar verbeterende technieken volledig maakbaar te zijn. De tentoonstelling en het gelijknamig boek geven duidelijk weer hoe veiligheid en overstromingsbeheer steeds meer plaats maken voor behoud en in harmonie samenleven met het water. ‘Zoet&Zout' nodigt het publiek, planners en beleidmakers uit opnieuw te kijken naar de wijze waarop het water en het landschap verbeeld zijn in de kunst. En inspiratie op te doen voor het beheer, behoud en de telkens nieuwe invulling van het Nederlandse waterlandschap.

Bijzondere samenwerking

‘Zoet&Zout' is een project bestaande uit een tentoonstelling in de Kunsthal en de gelijknamige publicatie van Tracy Metz en Maartje van den Heuvel uitgegeven door NAi Uitgevers. De tentoonstelling is samengesteld door gastcurator Van den Heuvel, kunsthistoricus en conservator Bijzondere Collecties, Universiteit Leiden. Het Rijksmuseum Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Kröller-Müller Museum in Otterlo treden op als hoofdbruikleengevers. Metz gaat in de publicatie uitgebreid in op de hedendaagse ontwikkelingen in Nederland op het gebied van water en de internationale positie en relevantie daarvan. Het boek heeft vijf beeldkaternen die als catalogus gelden bij de tentoonstelling, ingeleid door Van den Heuvel over de rol van de kunst en media bij de betekenisvorming over water.

02 Hendrik Cornelisz. Vroom, Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiëvaarders uit het Marsdiep, ca - LR.jpg
Hendrik Cornelisz. Vroom, Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiëvaarders uit het Marsdiep

Samenwerkingspartners

Met uw Kunsthal toegangskaart betaalt u bij het Singer Laren museum slechts €12.50 i.p.v. €15. Bij de Kunsthal betaalt u tegen inlevering van uw Singer Laren toegangskaart slechts 8.50 i.p.v. €11

Met uw Kunsthal toegangskaart kunt u bij deSportfondsenbaden Oosterlijk Zwembad, Oostervant, Zevenkampse Ring, De Zeehond en Rotterdam Noord zwemmen voor slechts €3.50 i.p.v. €4.30. Bij de Kunsthal betaalt u tegen inlevering van uw Sportfondsenbaden toegangskaart slechts 8.50 i.p.v. €11

Met uw Kunsthal toegangskaart betaalt u bij het Keringshuis slechts €2 i.p.v. €4 voor een rondleiding. Bij de Kunsthal betaalt u u tegen inlevering van uw toegangskaart van een rondleiding slechts 8.50 i.p.v. €11

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie van Tracy Metz en Maartje van den Heuvel uitgegeven door NAi Uitgevers. De publicatie wordt in het Nederlands (ISBN 978-90-5662-847-5, €29,50) en het Engels (ISBN 978-90-5662-848-2) uitgegeven.

Mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Zuid-Holland, Evides Waterbedrijf, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Vitens, DeltaPORT Donatiefonds, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Technische Universiteit Delft, provincie Gelderland, NWB Bank, WWF, Kennis voor Klimaat, gemeente Dordrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, DHV, Rebel, Unie van Waterschappen, Royal Haskoning, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

09 Emmy Andriesse, Camperduin, 1950-1952.jpg
Emmy Andriesse, Camperduin, 1950-1952
10 Ed van Wijk, Evacuatie tijdens de Watersnoodramp, Stavenisse, 1953.jpg
Ed van Wijk, Evacuatie tijdens de Watersnoodramp, Stavenisse, 1953