Hard werken
Geschiedenis van een ontwerpbureau

14 oktober 1995 – 26 november 1995 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
3
Rotterdam en Hard Werken horen bij elkaar. Het ontwerpbureau dat meer dan vijftien jaar lang zijn naam eer aandeed en een enorme produktie genereerde, bestaat niet meer.

Samen met het bureau Ten Cate-Bergmans zijn ze vanaf 1994 verder gegaan onder de naam Inizio. Aangezien het werk van Hard Werken in binnen- en buitenland van grote invloed is geweest en veel navolging kreeg, wijdt de Kunsthal Rotterdam een overzichtstentoonstelling aan deze bijzondere groep ontwerpers. Het is de eerste in een reeks van tentoonstellingen over Nederlandse ontwerpers die een opvallende bijdrage leverden aan het Nederlands design.

foto_78_1.jpg

Publicatie

From Hard Werken to Inizio, From cultural oasis to multimedia, ISBN 3-87439-370-4

foto_78_2.jpg