IABR - Urban by Nature
Het Stedelijke Metabolisme

29 mei 2014 – 24 augustus 2014 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
4
Er zijn meerdere manieren om naar een stad te kijken. In Het Stedelijk Metabolisme wordt het stadslandschap beschouwd als een levend organisme waar continu stromen in- en uitgaan.

De tentoonstelling is ingericht als een matrix. Langs de ene as lopen negenlijnen die elk één stroom behandelen: lucht, water, biota, voedsel, energie, afval, mensen, cargo en ten slotte zand, sediment en bouwmaterialen.

Iedere stroom wordt in een eigen paviljoen op drie niveaus ontleed. Op het eerste niveau wordt ingezoomd op het ontwerpen aan de infrastructuur zelf. Het tweede toont wat de potentie is van het denken in stromen, als het gaat om het oplossen van de milieuproblemen. Op het derde niveau wordt getoond hoe de analyse van de stromen kan worden ingezet als instrument voor ontwerp, plannen en besturen van onze steden.

IABR-Urban by Nature - Het Stedelijke Metabolisme -webbeeld 03.JPG

Langs de andere as toont het werk van het IABR-Projectatelier Rotterdam alle stofstromen in samenhang, een synthese van de metabolismebenadering.

Zie ook

IABR-Urban by Nature - Het Stedelijke Metabolisme -webbeeld 02.JPG