Vis op papier
De mooiste kookboeken van vroeger en nu

4 november 2003 – 8 februari 2004 Deze tentoonstelling is afgelopen
Hal
A
Deze winter toont de Kunsthal Rotterdam een unieke verzameling kookboeken. Zeldzame boeken, tijdschriften en ander drukwerk over gastronomie zijn door Johannes van Dam bijeengebracht.

Mede om Davidson eer te betonen en een belangrijk aspect van zijn werk in de schijnwerpers te zetten, maakte Johannes van Dam uit de verzameling van de SGB een persoonlijke selectie van Nederlandstalige visrecepten, ­boeken en verwante zaken vanaf de middeleeuwen tot heden. De zeldzaamheid en visueel aantrekkelijkheid van de collectiestukken bepaalden zijn keuze.

Johannes van Dam publiceerde talloze boeken over gastronomische zaken, schrijft regelmatig voor onder andere Het Parool, Elsevier en De Morgen en is voorzitter van de Stichting Gastronomische Bibliotheek. De tentoonstelling past in het streven van de Kunsthal aandacht te schenken aan culinaire cultuur.

Visrecepten vanaf de Middeleeuwen

Aanleiding voor de tentoonstelling is de uitreiking van de Erasmusprijs 2003 aan Alan Davidson, pionier van de gastronomische literatuur. De privé-bibliotheek van Johannes van Dam omvat ruim 45 duizend items. Samen met Joop Witteveen, culinair historicus en partner met een verwante bibliotheek, zette Johannes van Dam de Stichting Gastronomische Bibliotheek (SGB) op waar zij beiden hun complete verzamelingen aan schonken.

De verzameling zal in de toekomst mogelijk worden overgedragen aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. De SGB stelt zijn verzamelingen, die door middel van schenkingen aangevuld worden, overigens nu al ter inzage aan serieuze onderzoekers en wordt nu tentoongesteld in de Kunsthal Rotterdam.

foto_271_2.jpg