13 augustus, 2019 15:00

Op dinsdag 13 augustus vindt in het Gemaal op Zuid de DenkTank ‘Positionering en samenwerking’ plaats. Tijdens deze DenkTank delen de All you can Art kunstenaars, partners, deelnemers en wijkbewoners hun ervaringen. Welke verbindingen zijn er tot nu toe gelegd met de wijken, welke (on)mogelijkheden en valkuilen zijn er? Iedereen is van harte welkom om mee te denken, te luisteren en mee te praten!

Samenwerking is een vanzelfsprekend onderdeel van de werkwijze bij zowel culturele instellingen als de zorg, het onderwijs en andere domeinen waarbinnen All you can Art actief is. Bij All you can Art gaan deze samenwerkingen vaak nog een stapje verder en ontstaan er vele dwarsverbanden tussen de zorg, het onderwijs, verslavings- en daklozenopvang en het hele sociale domein waarin gemeente, zorgverleners, wijkcoaches, buurthuizen, lokale ondernemersraden en bewoners allemaal een rol spelen en belangen hebben.

Verbeelding stimuleren

De kunstenaars van All you can Art werken op zeer veel locaties in Rotterdam, in verschillende buurten en in partnerinstellingen in de zorg en onderwijs. Kunst wordt bij All you can Art ingezet als middel om de verbeelding te stimuleren en verbinding te maken. De kunstenaars zijn continu op zoek naar manieren om een toegevoegde waarde te leveren aan de omgeving en haar bewoners.

Tijdens de DenkTank staan we stil bij de verbindingen die zijn gemaakt. Hoe kun je bijdragen aan het verbeteren van je omgeving? Wat doet dit met jou persoonlijk? Andere vragen die in de DenkTank kunnen worden gesteld zijn bijvoorbeeld ‘Hoe bepaal je je positie binnen verschillende domeinen en hoe ga je om met samenwerkingen met commerciële en niet-commerciële belangen’, ‘Wat zijn de valkuilen die een samenwerking in de weg kunnen staan‘, en ‘Welke verantwoordelijkheden heb je als partners naar elkaar?’

Iedereen is van harte welkom om mee te denken, te luisteren en mee te praten. Aanmelden is niet nodig, loop binnen en doe mee!

WAT
DenkTank ‘Positionering en samenwerking’

WAAR
het Gemaal op Zuid, Pretorialaan 141, Rotterdam

WANNEER
dinsdag 13 augustus - 15.00 uur

All You Can Art 25 juli 2019 LR 29.JPG
All you can Art, Groene Hilledijk, Rotterdam. Foto Marco De Swart
All You Can Art 25 juli 2019 LR 14.JPG
'Unbranding' door Johanna Franco Zapata, foto Marco De Swart.

Zie ook